Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Dědičnost EFS

Jak funguje dědičnost?

 

EFS je vázáno na poruchu jednoho genu, takže se dědí na základě jednoduché Mendelovské dědičnosti recesivního genu (biologické opáčko - Mendelovo křížení bílého a fialového hrachu :-)

Každý gen má dvě alely - jednu získává jedinec od otce a druhou od matky

Alela označená velkým písmenem (např. N) je dominantní. Alela označená malým písmenem (např. n) je recesivní. Když se u jedince setkají obě alely (Nn), projeví se navenek dominantní  alela N, recesivní alela se neprojeví, ale jedinec jí může přenášet na své potomky. Recesivní vloha se projeví pouze v případě, že se u jednoho jedince sejdou recesivní alely od obou rodičů (nn). Tímto způsobem se u kavalírů dědí taky např. barvy - black&tan je dominantní vůči ruby, tricolor je dominantní nad blenheim. Při mezibarevném křížení se to komplikuje ještě genem pro bílou :-)

  N n
n Nn nn
n Nn nn

Pokud chceme zobrazit předpoklad dědičnosti takového znaku u potomků, sestavíme jednoduchou tabulku. V prvním řádku jsou rozepsány alely 1. rodiče (např. otce) a v prvním sloupci alely 2. rodiče (matky).

Každé prázdné políčko tabulky se vyplní tak, že se do něj vpíše písmeno z příslušného řádku a sloupečku (jedna alela od matky a jedna od otce - pro lepší názornost jsou v tabulce označeny různými barvami). Výsledkem je zastoupení jednotlivých kombinací alel u potomků, které pak můžeme vyjádřit procentuálně (25%, 50%, 75%, 100%).

V tomto případě bude v 1. řádku otec black&tan (N) s vlohou pro ruby (n) a v 1. sloupečku matka ruby (nn). Z jejich spojení vzejde 50% štěňat black&tan s vlohou pro ruby (Nn) a 50% štěňat bude ruby (nn).

Je ale třeba si uvědomit, že tato dědičnost funguje při aplikaci na velký vzorek populace (několik set nebo tisíc), pak bude procentuální zastoupení odpovídat. Kavalíří vrhy však čítají max. do 10 štěňat a to je pro statistiku malý vzorek... proto se může stát, že se ve vrhu narodí všechna štěňata zrzavá nebo všechna black&tan, nebo v poměru 1:5, 2:3 atd.

 

Dědičnost Episodic Falling Syndromu

 

A je zdravá alela genu       

a je zmutovaná (postižená) alela genu

 

AA je jedinec naprosto zdravý, který nepřenáší EFS na potomky

aa je jedinec nemocný, který má obě alely zmutované, trpí onemocněním EFS a přenáší zmutovanou alelu na všechny své potomky (žádné jiné než postižené alely nemá)

Aa je jedinec-přenašeč, není klinicky nemocný, nikdy nebude mít projevy EFS, ale přenáší zmutovanou alelu na některé své potomky (statisticky na 50% potomků)

 

Spojení zdravého jedince se zdravým

  A A
A AA AA
A AA AA

Pokud mají oba jedinci v  páru obě alely genu zdravé AA, pak jsou zdraví, nejsou nositeli EFS a také všichni jejich potomci budou zdraví a nebudou nositeli EFS.

100% zdravých AA (clear)

 

Spojení zdravého jedince s přenašečem

  A A
A AA AA
a Aa Aa

Pokud je v páru zdravý jedinec AA a přenašeč Aa, nevzniknou žádní nemocní jedinci, ale část potomků bude opět přenášet EFS.

50% zdravých AA (clear)

50% přenašečů Aa (carrier)

I zde platí, že jeden kavalíří vrh je moc malý statistický vzorek - procentuální vyjádření zastoupení zdravých a přenašečů je jen statistické, reálně to může být jinak! Je ale jisté, že se z takového spojení nemůže narodit žádný nemocný (affected) jedinec!!!

 

Spojení zdravého jedince s nemocným

  A A
a Aa Aa
a Aa Aa

Pokud je v páru jeden jedinec zdravý s alelami AA a druhý nemocný s alelami aa, žádný jejich potomek nebude nemocný, ale všichni potomci budou přenašeči EFS.

100% přenašečů Aa (carrier)

Vzhledem k charakteru onemocnění by nemocní jedinci nikdy neměli být použiti v chovu!!!

 

Spojení přenašeče s přenašečem

  A a
A AA aA
a Aa aa

Pokud oba jedici v páru nesou jednu alelu zdravou A a druhou zmutovanou a, tak oni sami nejsou klinicky nemocní, ale jejich křížením mohou vzniknout jedinci zcela zdraví AA, přenašeči Aa i nemocní aa.

25% zdravých AA (clear)

50% přenašečů Aa (carrier)

25% nemocných aa (affected)

I zde platí, že jeden kavalíří vrh je moc malý statistický vzorek - procentuální vyjádření zastoupení zdravých, přenašečů a nemocných je jen statistické, reálně to může být jinak!

 

Spojení přenašeče s nemocným jedincem

  A a
a Aa aa
a Aa aa

Pokud je jeden jedinec z páru přenašeč s alelami Aa a druhý nemocný s alelami aa, vzniknou z jejich spojení jedinci nemocní aa nebo přenašeči Aa.

50% přenašečů Aa (carrier)

50% nemocných aa (affected)

I zde platí, že jeden kavalíří vrh je moc malý statistický vzorek - procentuální vyjádření zastoupení přenašečů a nemocných je jen statistické, reálně to může být jinak! Je ale jisté, že se z takového spojení nemůže narodit žádný čistý (clear) jedinec!!!

Vzhledem k charakteru onemocnění by nemocní jedinci nikdy neměli být použiti v chovu!!!

 

 

Spojení nemocného jedince s nemocným

  a a
a aa aa
a aa aa

Při kombinaci páru, kdy jsou oba jedinci nemocní, mají pouze alely aa a proto i všichni jejich potomci budou nemocní s alelami aa.

100% nemocných aa (affected)

Vzhledem k charakteru onemocnění by nemocní jedinci nikdy neměli být použiti v chovu!!!

 

TOPlist